Klarering Sverige

Vi är anslutna till Svenska Tullverket genom TDS & NCTS samt AEO certifierade.
Vi kan utföra export, import,hemtagningar och transiteringar.

volvofh_758

Ordlista:

TDS- Tull Data Systemet
NCTS- New Computerized Transit System
AEO- Auktoriserad Ekonomisk Operatör

 

sep